Miami Terry Highlight Turban
Miami Terry Highlight Turban
Miami Terry Highlight Turban
Miami Terry Highlight Turban
Miami Terry Highlight Turban

Miami Terry Highlight Turban

Terry turban with light contrast stripe.